Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

Natječaji

Plan objave natječaja

Naziv Mjere Naslov natječaja Status Rok od Rok do
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija Otvoren 24.1.2017 24.4.2017
Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Zatvoren 27.1.2017 27.3.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj Otvoren 1.2.2017 3.4.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike Otvoren 1.2.2017 3.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj« Otvoren 1.2.2017 3.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Otvoren 1.2.2017 3.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.1.3. Savjetovanje šumoposjednika Otvoren 1.2.2017 3.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika Otvoren 1.2.2017 3.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima 02.3.1. Osposobljvanje savjetnika Otvoren 1.2.2017 3.4.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike Kasni 15.2.2017 18.4.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije Kasni 15.2.2017 18.4.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja 01.2.1. Demonstracijske aktivnosti Kasni 15.2.2017 18.4.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.4.1. Tekući troškovi i animacija Otvoren 15.2.2017 18.4.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Otvoren 20.2.2017 16.5.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave Otvoren 27.3.2017 28.7.2017
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje Kasni 20.3.2017 22.5.2017
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 03.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja Kasni 20.3.2017 22.5.2017
Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Kasni 20.3.2017 8.5.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće
U najavi 18.4.2017 19.6.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo
U najavi 18.4.2017 19.6.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš U najavi 18.4.2017 19.6.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima U najavi 18.4.2017 19.5.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije U najavi 18.4.2017 19.5.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice U najavi 2.5.2017 3.7.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a U najavi 2.5.2017 3.7.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a U najavi 2.5.2017 3.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja U najavi 15.5.2017 17.7.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti U najavi 13.6.2017 14.8.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda U najavi 3.7.2017 4.9.2017
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina U najavi 3.7.2017 1.8.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu U najavi 17.7.2017 15.9.2017
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija U najavi 6.9.2017 6.11.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša U najavi 18.9.2017 20.11.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori
U najavi 20.9.2017 20.11.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije U najavi 20.9.2017 20.11.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta U najavi 9.10.2017 8.12.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima U najavi 13.10.2017 13.12.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima U najavi 16.10.2017 16.11.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture U najavi 16.10.2017 15.12.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima U najavi 16.10.2017 15.12.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva U najavi 16.10.2017 15.12.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda U najavi 16.10.2017 15.12.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima U najavi 27.10.2017 27.12.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura U najavi 2.11.2017 29.12.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava U najavi 15.11.2017 15.12.2017
Mjera 16 – Suradnja 16.1.2. Operativne skupine U najavi 1.12.2017 1.2.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voćei povrće
U najavi 15.12.2017 15.2.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo
U najavi 15.12.2017 15.2.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš U najavi 15.12.2017 15.2.2018