Natječaji

Plan objave natječaja

Naziv MjereNaslov natječajaStatusRok odRok do
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacijaZatvoren24.1.201724.4.2017
Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaZatvoren27.1.201727.3.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja01.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgojOtvoren1.2.20173.4.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja01.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednikeOtvoren1.2.20173.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima02.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«Otvoren1.2.20173.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstavaOtvoren1.2.20173.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima02.1.3. Savjetovanje šumoposjednikaOtvoren1.2.20173.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima02.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednikaOtvoren1.2.20173.4.2017
Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima02.3.1. Osposobljvanje savjetnikaOtvoren1.2.20173.4.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja01.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednikeOdgođeno15.2.201718.4.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja01.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacijeOdgođeno15.2.201718.4.2017
Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja01.2.1. Demonstracijske aktivnostiOdgođeno15.2.201718.4.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD19.4.1. Tekući troškovi i animacijaZatvoren15.2.201718.4.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima07.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturuZatvoren20.2.201716.5.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samoupraveOtvoren27.3.201728.7.2017
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnjeOtvoren23.5.201718.09.2017
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode03.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranjaOdgođeno20.3.201722.5.2017
Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijalaOdgođeno20.3.20178.5.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće
Otvoren18.4.201717.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo
Otvoren18.4.201717.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišOtvoren18.4.201717.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaOtvoren29.5.201731.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energijeOdgođeno18.4.201719.5.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajedniceOdgođeno2.5.20173.7.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-aOdgođeno2.5.20173.7.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-aOdgođeno2.5.20173.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanjaOdgođeno15.5.201717.7.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnostiOdgođeno13.6.201714.8.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih vodaU najavi3.7.20174.9.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturuU najavi17.7.201715.9.2017
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacijaU najavi6.9.20176.11.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okolišaU najavi18.9.201720.11.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori
U najavi20.9.201720.11.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energijeU najavi20.9.201720.11.2017
Mjera 16 – Suradnja16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupinaU najavi25.9.201727.10.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima07.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cestaU najavi9.10.20178.12.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja06.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimaU najavi13.10.201713.12.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodimaU najavi16.10.201716.11.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastruktureU najavi16.10.201715.12.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovimaU najavi16.10.201715.12.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drvaU najavi16.10.201715.12.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvodaU najavi16.10.201715.12.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicimaU najavi27.10.201727.12.2017
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kulturaU najavi2.11.201729.12.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstavaU najavi15.11.201715.12.2017
Mjera 16 – Suradnja16.1.2. Operativne skupineU najavi1.12.20171.2.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voćei povrće
U najavi15.12.201715.2.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo
U najavi15.12.201715.2.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okolišU najavi15.12.201715.2.2018