Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

Novosti

Objavljena Uputa korisnicima u 1. Natječaju za provedbu podmjere 7.2. – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Uputu korisnicima za postupanje u tipu operacije 7.2.2. ”Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” vezano uz dostavu dokumentacije propisane u točci 7. Priloga II. Natječaja za provedbu operacije 7.2.2. („Narodne novine“, broj 100/16) koja se odnosi na primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine, broj 61/14), Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13).
Uputa je dostupna  ovdje.