Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

Novosti

Nova informativna radionica za podmjeru 5.2.1.

Ministarstvo poljoprivrede,  Savjetodavna služba i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju radionicu za Lokalne akcijske grupe (LAG) za podmjeru 5.2., tip operaciju 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Radionica će se održati u prostorijama Ministarstva poljoprivrede u Staklenoj dvorani na 1. katu u srijedu, 4. listopada 2017. godine u 9,30 sati. 

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2.”Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a&...

U Narodnim novinama broj 96/2017 od 27. rujna 2017. g., objavljen je Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Uspješna priča – zatvorio mesnicu i okrenuo se uzgoju goveda

U nastavku pročitajte uspješnu priču iz Starog Petrovog Sela. Naime, OPG Matešić aplicirao je na natječaj u okviru mjere 4, tipa operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Radionice – obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofal...

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Savjetodavnom službom organizira radionice za potencijalne korisnike mjere 5 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Više informacija u nastavku.  

Odobreno 58 milijuna kuna za razvoj šumskih područja i modernizaciju opreme

U utorak, 12. rujna 2017. godine, u Ministarstvu poljoprivrede potpisani su ugovori u okviru Mjere 08  "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", za tipove operacija 8.5.2. i 8.6.1. Ukupna vrijednosti odobrenih sredstava za navedene tipove operacija iznosi 57.973.273,82 kn, a riječ je o projektima koji će biti financirani novcem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Poljoprivrednici potpisali prve ugovore za 60 milijuna kuna vrijedne investicije – nakon 50 dana od zatvaranja natječaja za mjeru 4!

Na 25. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu, nakon 50 dana od zatvaranja natječaja, potpisani su prvi ugovori o financiranju u okviru mjere 4, tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" i tipa operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima". Saznajte više u nastavku.

Obavijest za korisnike mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja RH – podmjere 7.2 i 7.4

Obavještavamo korisnike Mjere 7 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, koji su podnijeli zahtjeve za potporu za tip operacije 7.2.1., 7.2.2. i 7.4.1., da kada u prijavljenom projektu nastaju promjene u kojima dolazi do izmjene dokumenata poput građevinske dozvole, glavnog projekta i/ili projektantskog troškovnika u odnosu na dokumentaciju dostavljenu u Zahtjevu za potporu, i to u trenutku kada korisnik nije još dostavio Agenciji za plaćanja dokumentaciju koja se dostavlja nakon provođenja postupaka nabave sukladno Natječaju, korisnik uz spomenutu dokumentaciju (uz ponude i ostalu dokumentaciju definiranu Natječajem) dostavlja Agenciji za plaćanja sve izmijenjene dokumente zajedno s vlastitim pojašnjenjem tih izmjena; s tim da se takvim izmjenama ne smije mijenjati sama svrha i namjena projekta odnosno utjecati na ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.  

U Dalmaciji veliki interes za obnovu poljoprivrednog zemljišta stradalog u požarima EU sredstvima

Timovi Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Savjetodavne službe održavaju operativne sastanke s predstavnicima lokalne samouprave, razvojnih agencija i lokalnih akcijskih grupa – kako bi, udruženim snagama, poljoprivrednike čiji je poljoprivredni potencijal  stradao, što učinkovitije pripremilo za prijavu dokumentacije natječaj za podmjeru 5.2. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.
obavijest

Otvoren Sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška – za 1.260 hektara poljoprivrednih površina

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić prisustvovao je u srijedu, 6. rujna 2017. godine otvorenju Sustava navodnjavanja Kapinci-Vaška u mjestu Vaška u Općini Sopje. Kroz taj sustav navodnjava se 1260 hektara poljoprivrednih površina u Virovitičko podravskoj županiji, a u projekt je investirano je 81,4 milijuna kuna. U sustav navodnjavanja očekuje se uključivanje 100-tinjak  poljoprivrednih gospodarstava s područja općine Sopje, koji su ovim sustavom dobili  puno veću sigurnost proizvodnje i povećanje prinosa po hektaru, a time i veću konkurentnost na tržištu.

Za vodoopskrbu i odvodnju te za uspostavu šumske infrastrukture potpisani ugovori u iznosu od 72 milijuna kuna

U srijedu, 6. rujna 2017. godine potpisani su ugovori za vodoopskrbu i odvodnju te za uspostavu šumske infrastrukture ukupne vrijednosti 72 milijuna kuna. Riječ je o projektima koji će biti financirani novcem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju završila je obradu svih projekata pristiglih na natječaj za tip operaciju 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, čiji su korisnici javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.  

Potpisani ugovori za vodoopskrbu vrijedni 164 milijuna kuna

Nastavljamo s dobrim rezultatima korištenja novca iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, kojeg koristimo kroz različite mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Za javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Agencija za plaćanja u poljoprivredi danas je potpisala 44 ugovora s isporučiteljima vodnih usluga vrijedna ukupno 164 milijuna kuna. Više u nastavku.
iaks-mjere-ruralni-razvoj

Agencija za plaćanja izdala prve Odluke poljoprivrednicima za EU novac po novim pravilima – 43 dana od zatvaranja natječaja do odobrenja projekta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem prvih odluka za EU potporu iz natječaja za podmjere 4.1, „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 4.2, „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ zatvorenih 17. i 31. srpnja. 2017. godine. Više u nastavku.

Obavijest za korisnike mjera Programa ruralnog razvoja

Obavještavamo korisnike mjera Programa ruralnog razvoja koji podnose ili su podnijeli zahtjeve putem AGRONET sustava da iako nadogradnjom istog, krajem kolovoza 2017. godine, AGRONET sustav nudi opciju "Učitaj prigovor", korisnici i dalje dostavljaju prigovore na akte koje donosi Agencija za plaćanja na način kako propisuje pravilnik o provedbi određene mjere/podmjere/operacije odnosno natječaj za provedbu određene operacije.

Uspješna priča – šansu vide u uzgoju mesnih pasmina goveda i turizmu

Mikanovići iz Podvrškog u svoja dva obiteljska gospodarstva drže stotinjak muznih krava i junica, 350 ovaca, obrađuju oko 200 hektara zemlje, imaju 70 hektara pašnjaka, desetak hektara starinskih voćnjaka. Planiraju uzgajati i oko 200 goveda mesnih pasmina u sustavu "krava-tele". Pripremaju se i za bavljenje agroturizmom...

Poljoprivredni potencijal koji je stradao u požaru obnovite EU novcem – otvoren je natječaj iz mjere 5 Programa ruralnog razvoja

Zbog šteta uzrokovanih požarima koji još uvijek uzrokuju velike materijalne gubitke i na poljoprivrednim površinama, Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo je podmjeru 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Više u nastavku.
obavijest

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M4 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU...

U Narodnim novinama broj 77/2017, objavljen je Ispravak Pravilnika o provedbi mjere Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 65 od 7. srpnja 2017. godine.