Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

mjera-9

M9 - Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Podmjera 9.1.
Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru

Tip operacije

9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Korisnici

Korisnici su proizvođačke organizacije priznate u razdoblju od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine u bilo kojem sektoru poljoprivredne proizvodnje u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivi troškovi

Troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.

Potpora

Najviše 10% vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 EUR godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore