Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

mjera-6

M6 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Za razvoj i konkurentnost ruralnih područja, sprječavanje negativnih trendova iseljavanja ruralnih područja i pada ekonomskih aktivnosti, neophodno je dati poticaj stvaranju i razvoju novih gospodarskih aktivnosti.

Kako bi se potakao ostanak stanovnika u ruralnim područjima odnosno njihov povratak iz gradova, nužno je osigurati primjerene životne i radne uvjete. Jedan od ciljeva ove mjere je pomoći mladim poljoprivrednicima koji su se odlučili postati nositelji poljoprivrednih gospodarstva u daljnjem održivom razvoju poljoprivrednog gospodarstva, potaknuti zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja kroz potporu ulaganjima u nepoljoprivredne djelatnosti te osigurati opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava.

Podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Tip operacije

6.1.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima

Korisnici

Mladi poljoprivrednici – osobe starosti između 18 i 40 godina, koje posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu).

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripada ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR.

Prihvatljive aktivnosti

Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Potpora

Bespovratna financijska sredstava u fiksnom iznosu od 50.000 EUR po korisniku za provođenje aktivnosti i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu.

Podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Tip operacije

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području

Korisnici

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Prihvatljive aktivnosti

Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski/umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ marketing proizvoda, navedenih u poslovnom planu.

Potpora

Bespovratna financijska sredstava u fiksnom iznosu od 50.000 EUR za provedbu prihvatljivih aktivnosti.

Podmjera 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Tip operacije

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisnici

Mala poljoprivredna gospodarstva čija je ekonomska veličina gospodarstva iskazana u SO između 2.000 i 7.999 EUR.

Prihvatljive aktivnosti

Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme.

Potpora

Bespovratna financijska sredstava u fiksnom iznosu od 15.000 EUR za provedbu prihvatljivih aktivnosti.

Podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Tip operacije

6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Korisnici

Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata.

Prihvatljivi troškovi

Gradnja/rekonstrukcija građevina, nabava novih strojeva i opreme, uključujući računalni softver te opći troškovi vezani uz ulaganje.

Prihvatljivi sektori

Turizam u ruralnom području; tradicijski/umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ marketing proizvoda.

Potpora

Do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, između 3.500 – 200.000 EUR.