Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

mjera-5

M5 - Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Podmjera 5.2.
Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima

Tip Operacije:

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Korisnici

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Prihvatljivi troškovi

  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
  • građenje i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
  • popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju (prihvatljiva je i kupnja rabljene opreme)
  • nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja
  • opći troškovi

Potpora

Potpora se dodjeljuje na temelju prihvatljivih troškova obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, u iznosu do 100 % vrijednosti prihvatljivih troškova

Tip operacije

5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

Korisnici

Jedinice područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi

Troškovi razminiranja poljoprivrednih površina

Intenzitet potpore

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova