Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

mjera-2

M2 - Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Podmjera 2.1.
Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Tip operacije:

2.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjeri poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene i ekološkoj poljoprivredi

2.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

2.1.3. Savjetovanje šumoposjednika

2.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

Podmjera 2.3.
Potpora za osposobljavanje savjetnika

Tip operacije:

2.3.1. Osposobljavanje savjetnika

Korisnik
Savjetodavna služba

Prihvatljivi troškovi

  • Troškovi nastali pružanjem savjetodavnih usluga
  • Osposobljavanje savjetnika

Potpora
Podmjera 2.1.: Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 1.500 EUR po savjetovanju.
Podmjera 2.3.: Intenzitet potpore je 100% od vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, do najviše 200.000 EUR tijekom 3 godine.