Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

20

M20 - Tehnička pomoć/Mreža za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede je tijekom 2011. godine uspostavilo Mrežu za ruralni razvoj, koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Mrežu čine članovi, jedinica za potporu mreži (Tajništvo mreže) i upravljački odbor. Mreža je sastavni dio/članica Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD).

Mreža nema pravnu osobnost (formu) već je ista platforma koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva.

Ciljevi:

  1. a) povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa
  2. b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa
  3. c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata
  4. d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Članovi:

Članovi Mreže mogu biti tijela državne uprave, stručne ustanove u poljoprivredi i ruralnom razvoju, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, poljoprivredna gospodarstva, obrazovne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, udruge i komore vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj, ostale fizičke i pravne osobe čije aktivnosti su vezane uz poljoprivredu i ruralni razvoj. Članstvo u Mreži je dobrovoljno i besplatno.

Financiranje:

Financiranje provedbe aktivnosti Mreže za ruralni razvoj odvija se iz sredstava mjere 20 Tehnička pomoć podmjera 20.2 Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže u sklopu Programa ruralnog razvoja, odnosno iz alokacije koja je predviđena za aktivnosti Mreže za ruralni razvoj, a koja iznosi do 10% od alokacije za mjeru 20 Tehnička pomoć sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Dokument temeljem kojeg se provode aktivnosti Mreže je Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj 2014. . 2020. Mreža za ruralni razvoj ima i vlastitu mrežnu stranicu www.mrr.hr.