HR zakonodavstvo

1.Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
2.Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13, 41/14, 107/14)
3.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)