Novosti

Strukovno osposobljavanje u sklopu Mjere 01- “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”

Podsjećamo korisnike da strukovno osposobljavanje po odobrenom programu organizira i provodi Savjetodavna služba na cijelom području Republike Hrvatske, a najavljuje se na internetskoj stranici Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr).

U nastavku je pregled tečajeva strukovnog osposobljavanja za tip operacije 1.1.1. i tip operacije 1.1.2.

Tip operacije 1.1.1.

Naziv tečajaTrajanje u satimaVrijedi za
Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod6Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Održivo upravljanje tlom, vodom, gnojivima i pesticidima6Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Poljoprivredno okolišna načela u praksi6Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Ekološki uzgoj – uvod6Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 11. Ekološki uzgoj
Održivo upravljanje tlom, vodom i gnojivima u ekološkom uzgoju6Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 11. Ekološki uzgoj
Prakse u ekološkom uzgoju6Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 11. Ekološki uzgoj

 

 

Tip operacije 1.1.2.

Bilinogojstvo

Naziv tečajaTrajanje u satimaVrijedi za
Ratarstvo25Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Povrtlarstvo25Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Voćarstvo25Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Maslinarstvo25Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Vinogradarstvo25Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Ljekovito i aromatično bilje25Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja

 

Stočarstvo

Naziv tečajaTrajanje u satimaVrijedi za
Proizvodnja mlijeka56Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Proizvodnja goveđeg mesa41Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Zahtjevi higijene mužnje u primarnoj proizvodnji mlijeka6Obaveza izobrazbe iz područja zdravstvenih i higijenskih zahtjeva mužnje za proizvodnju sirovog mlijeka u primarnoj proizvodnji
Proizvodnja prasadi37Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Tov svinja25Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Uvjeti zaštite i dobrobiti u uzgoju svinja6Obaveza izobrazbe za držaoce svinja iz područja dobrobiti životinja
Ovčarstvo41Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Kozarstvo31Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Prerada mlijeka34Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Uvjeti sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka6Obaveza izobrazbe iz područja uvjeta sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka
Prerada mesa38Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Pčelarstvo23Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Uzgoj kopitara32Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Peradarstvo41Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Ekološko stočarstvo49Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja

 

Pregled tečajeva po županijama moguće je pronaći na poveznici ovdje.

Tečajevi strukovnog osposobljavanja se prikazuju kronološki, a pretraga se može suziti odabirom županije i/ili tipa operacije. Zainteresirani se poljoprivrednici na osposobljavanje mogu prijaviti klikom na “Prijavi se”. Sve informacije se mogu dobiti i u županijskim podružnicama Savjetodavne službe (http://www.savjetodavna.hr/adresar/),  gdje se mogu i prijaviti na tečaj.

Nakon održanog strukovnog osposobljavanja za sve sudionike izobrazbe omogućit će se ispis potvrda klikom na “Ispis potvrde” ili će sudionici izobrazbe zatražiti ispis potvrde u županijskoj podružnici Savjetodavne službe. Potvrda služi kao dokaz o ispunjenoj obavezi završenog programa strukovnog osposobljavanja.

Za strukovno osposobljavanje sudionici izobrazbe ne plaćaju naknadu. Isto je sufinancirano sredstvima Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja.