GLASNIK broj 8

kolovoz, 2018.

iaks-mjere-ruralni-razvoj

Agencija za plaćanja izdala prve Odluke poljoprivrednicima za EU novac po novim pravilima - 43 dana od zatvaranja natječaja do odobrenja projekta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem prvih odluka za EU potporu iz natječaja za podmjere 4.1, „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 4.2, „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ zatvorenih 17. i 31. srpnja. 2017. godine. Više u nastavku.

Saznaj više

Objavljen Vodič za korisnike za unos prigovora putem Agroneta

Objavljen Vodič za korisnike za unos prigovora putem Agroneta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Vodič za unos prigovora putem Agroneta koji možete preuzeti u nastavku.

Saznaj više

Uskoro 20 milijuna eura iz mjere 5 Programa ruralnog razvoja RH za požarom uništena poljoprivredna gospodarstva

Poljoprivredni potencijal koji je stradao u požaru obnovite EU novcem – natječaj je u tijeku

„Požari ne jenjavaju, štete su velike, ali uništeni poljoprivredni potencijal možemo i moramo obnoviti europskim novcem. Osigurali smo 150 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog zemljišta, izgradnju u uništenih objekata, nabavu životinja, bilja i mehanizacije stradalih u elementarnoj nepogodi. Djelatnici Savjetodavne službe će poljoprivrednicima sa stradalog područja pomoći u prijavi na natječaj kako bi barem malim dijelom olakšali ove teške trenutke koje prolaze.“- izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Zbog šteta uzrokovanih požarima koji još uvijek uzrokuju velike materijalne gubitke i na poljoprivrednim površinama i drugim elementarnim nepogodama, Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo je podmjeru 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Natječaj je raspisan 4. kolovoza 2017. godine, a prijave se mogu podnositi APPRRR u razdoblju od 2. listopada do 1. prosinca 2017. godine.

Da bi poljoprivrednik podnio zahtjev za potporu, preduvjet je proglašenje elementarne nepogode u toj jedinici lokalne samouprave od strane županije te procjena štete od povjerenstava.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi korisnici bez obzira na tip nepogode koja je narušila njihov proizvodni potencijal (požar, mraz, tuča i sl.). Iznos Natječaja je 150.000.000 kn uz mogućnost povećanja, a pokriva se do 100% prihvatljivih izdataka. 

Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je proglašenje elementarne nepogode od strane županije. Šteta na poljoprivrednom gospodarstvu mora biti veća od 30%, odnosno mora biti uništeno minimalno 30% poljoprivrednog potencijala. Poljoprivrednim potencijalom smatra se npr. uništen poljoprivredni stroj, mehaničko zagađenje poljoprivrednog zemljišta, stablo, ali ne i plod. Dakle, ako je elementarna nepogoda uništila najmanje 150 od 500 stabala maslina to je prihvatljiv gubitak, no ukoliko je uništila samo plod, a stabla su pogodna za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – takva šteta nije prihvatljiva za financiranje iz ove mjere. Nadalje, da bi zadovoljio uvjete natječaja poljoprivrednik mora prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U obzir se uzimaju proizvodne površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika. Korisnik mora pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Prihvatljivi troškovi obnove poljoprivrednog potencijala su sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (troškovi izrade potrebne dokumentacije, konzultanata i dr., u iznosu do 10% ukupnih troškova).

Svi budući korisnici ove podmjere moraju biti svjesni da cilj ovog natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa bilo ove ili prošlih godina. Potpora koju poljoprivrednici mogu dobiti kroz podmjeru 5.2 predviđena je i namijenjena kvalitetnoj obnovi narušenog poljoprivrednog potencijala na pojedinom gospodarstvu.

Na mrežnim stranicama APPRRR i Ministarstva objavljena je Uputa u kojoj su navedeni svi zahtjevi i uvjeti kao i primjeri dobre prakse. Uputu možete preuzeti OVDJE.

Prema sadašnjim projekcijama, prve isplate mogu se očekivati na proljeće 2018. godine i to po stvarnim troškovima potrebnim za obnovu uništenih poljoprivrednih potencijala na gospodarstvima. Tko dobije ovu potporu, sukladno obvezama koje postavlja EU, mora se tijekom sljedećih pet godina baviti poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Agencija za plaćanja prioritetno obrađuje pristigle Zahtjeve za potporu u mjeri 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja"

Objavljen natječaj za ulaganja u šumsku infrastrukturu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“   

Prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova. 

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave, a iznos potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.   

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova. 

Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za EPFRR„, a rok za podnošenje zahtjeva je od 16. kolovoza do 22. prosinca 2017. godine.

Natječaj i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje. 

Izdavanje Odluka o prihvatljivosti za tip operacije 8.5.2.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" koji je bio raspisan od 15. lipnja do 17. listopada 2016. godine. 

Na ovaj natječaj, vrijedan 11,6 milijuna kuna, zaprimljena su 25 zahtjeva te vjerujemo da će po izdavanju svih odluka glavnina sredstava biti iskorištena. 

Podsjetimo, korisnici ove mjere su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva, te pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode, a potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 100.000 EUR-a.

 

Izdane konačne odluke o dodjeli sredstava u okviru drugog natječaja za 4.1.1. - sektor voća i povrća

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je konačne odluke o dodjeli sredstava s ukupnim iznosom potpore od 79.954.548,21 kuna za korisnike koji su se javili na drugi natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - tip operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - sektor voća i povrća. 

Podsjećamo, ovaj natječaj bio je raspisan od 4. studenog 2015. do 15. siječnja 2016. godine. Zaprimljena su 373 zahtjeva za potporu, s traženim iznosom potpore od 1.110.128.747,62 kn.

Konačna rang lista dostupna je ovdje.

Uspješna priča OPG-a Ivan Bucić: Šampionske kulene ima, sad će i vlastiti pogon za preradu!

Krajem lipnja 2017. godine Ivan Bucić je na 3. Sajmu vina i kulena održanom na orahovačkom jezeru među 28 kulena iz cijele Slavonije osvojio titulu šampiona. Znalci bi rekli nikakvo čudo jer je ovaj 33-godišnji mesar dvostruki prvak i aktualni viceprvak Hrvatske, dakle o kvaliteti njegovih kulena nema nikakve sumnje. "Imamo toliko medalja da ne znamo gdje ih staviti", smije se Ivanova supruga Magdalena.

Ivan i njegova obitelj, supruga i dvije kćeri, žive u mjestu Donje Pištane blizu Orahovice. Iako su se i njegovi roditelji bavili uzgojem svinja, Ivan je nekadašnji hobi pretvorio u pravi posao od kojeg danas živi cijela obitelj. "Imamo 70 svinja na 15 ha zemlje. Sami uzgajamo svu hranu, kukuruz, ječam, zob, nešto soje, a osim kulena radimo kobasice, slaninu, čvarke, suhi vrat... Gledamo da se sve iskoristi", priča nam Ivan.


Sami uzgajaju hranu za svinje, a osim kulena rade kobasice, slaninu, čvarke...

Uz Ivana, članovi gospodarstva su njegov brat Tomislav i njihovi roditelji, a u radu im pomažu i supruge koje su s puno entuzijazma prihvatile život na selu.

Podmjerom 4.2. do izgradnje vlastitog pogona

"Magdalena je završila upravno pravo i za samostalnog knjigovođu pa je na sebe preuzela taj dio posla te je tako sve ostalo u obitelji", kaže.

Dugo godina Ivan je sanjao o izgradnji vlastitog pogona za preradu suhomesnatih proizvoda, ali zbog prevelikih troškova izgradnje to je ostao samo san. Sve dok nije predao zahtjev za potporu za podmjeru 4.2 "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda", tip operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" i od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dobio odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 653.770,26 kuna.

"Od toga je 555.704,72 kuna financirano iz proračuna EU, dok ostatak iznosa od 98.065,54 kuna se financira iz proračune RH", kaže Ivan.

Ukupna vrijednost cijelog projekta je 1.349.125,65 kuna, a Ivan je cijeli iznos uložio u gradnju i opremanje poslovne građevine za preradu tradicionalnih suhomesnatih proizvoda.

"Još malo pa je cijeli projekt gotov, a u devetom mjesecu bismo trebali predati zahtjev za isplatu nakon čega će Agencija izaći u kontrolu i nadamo se da će ubrzo nakon toga sjesti novac na naš račun. Odnosno, na račun HBOR-a jer smo imali sreću pa nakon puno odbijenica u komercijalnim bankama, dobili kredit upravo od njih", kaže Ivan.


Ivanovi kuleni jedu se diljem zemlje, ali i u Rusiji i Kini

Kao i mnogi drugi poljoprivrednici i Ivan nije uspio realizirati kredit kod komercijalnih banaka. "Nažalost, odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju njima ne znači ništa, te nam je kao jedina opcija ostao HBOR".

Posao pokrenuo sa svega 23 godine

Ivan je za cijeli posao prijave angažirao konzultantsku agenciju iz Požege. "U početku smo mislili to napraviti sami, ali ubrzo smo uvidjeli da je cijeli proces prekompliciran te smo angažirali agenciju", navodi. Pitamo Ivana što bi promijenio kad bi mogao u procesu apliciranja za Program ruralnog razvoja: "Bilo bi lijepo kad bi se cijeli proces pojednostavnio i kad bismo se sami mogli prijaviti na natječaj, bez pomoći konzultantske tvrtke. Oni su napravili odličan posao, ali bilo bi dobro kad bismo taj novac, u našem slučaju 102 tisuće kuna, mogli uložiti u posao".

Ivan je i ljut na razne tvrtke koje čim izađe natječaj cijene svojih usluga dižu i za 100%. "Elaborat zaštite okoliša je prije natječaja koštao 7-8 tisuća kuna, a nakon natječaja cijena mu je narasla duplo. Tu je i problem natječaja koji su rijetko, a kad i dođu, rezultati se čekaju mjesecima."

Ove godine Ivanov OPG navršava deset godina. Ovaj mladi čovjek imao je samo 23 godine kad se odlučio sam pobrinuti za svoju egzistenciju. U početku je bilo teško, ali jednom kad je otkrio savršen recept za kulen koji sada dobiva nagrade po cijeloj Hrvatskoj, sve je postalo puno lakše.

Kupci iz Rusije i Kine

"Kupci nam dolaze na kućna vrata ili im mi naše proizvode šaljemo poštom. Potražnja je tolika da nismo imali uopće potrebe ići po sajmovima, jer sve prodamo na ovaj način. Osobito je prometno otkako smo napravili svoju facebook stranicu jer nas kupci kontaktiraju i na taj način", kaže.

Ivanovi kuleni jedu se po cijeloj Hrvatskoj, od krajnjeg juga zemlje, preko Istre, Zagreba, do Slavonije. "Slali smo ih i u Rusiju, a posebno smo ponosni što smo imali i kupce iz Kine koji su rekli kako nešto tako fino davno nisu kušali", kaže Ivan. 

Izvor: www.agroklub.com

Posjetite nas na 25. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu

Na Sajamskom prostoru Gudovac pokraj Bjelovara, u terminu od 8. do 10. rujna 2017. godine održava se "25. jesenski međunarodni bjelovarski sajam" na kojem će svoje proizvode i usluge u gospodarskom dijelu sajma predstaviti oko 500 izlagača iz Hrvatske i petnaestak stranih država, a očekuje se da će sajam u tri dana obići oko 50.000 posjetitelja.

Kao i svake godine, djelatnici Ministarstva poljoprivrede će, za sve dane trajanja sajma, direktno korisnicima pružati vrijedne informacije o mogućnostima ostvarivanja potpora u sklopu Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Pozivamo Vas da posjetite naš izložbeni prostor u Gudovcu i iskoristite priliku za informiranje o svim novostima te natječajima na koje se možete prijaviti.

Više informacija o manifestacijama u sklopu programa Bjelovarskog sajma i kontaktima možete dobiti u poveznici ovdje.

PITANJE: Može li se Ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim je dozvoljeno neograničeno korištenje zemlje od dana sklapanja Ugovora, te koji je proveden na sudu i za kojeg postoji sudska zabilježba, te su sve čestice zemlje upisane u Arkod na naše ime, koristiti kao dokument kojim se dokazuje pravo vlasništva i pravo raspolaganja zemljom? Naime, prijavili bi se na mjeru 4.1.1. i iskrčili teren i posadili masline, pa nas zanima možemo li taj ugovor priložiti u osnovnoj dokumentaciji i je li to prihvatljivo?

ODGOVOR: Navedeno je prihvatljivo. U zahtjev za potporu potrebno je učitati navedeni ugovor iz kojeg je sve navedeno i vidljivo.

PITANJE: JLS namjerava prijaviti projekt na Natječaj za operaciju 7.1.1. Je li prihvatljivo da se procedura nabave provede prije slanja zahtjeva za potporu (tako će biti poznat točan iznos posla u trenutku slanja zahtjeva za potporu), a ugovaranje s odabranim ponuditeljem nakon slanja zahtjeva za potporu. Radi se dakle o obvezniku Zakona o javnoj nabavi.

ODGOVOR: Pravilnikom o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kao i njegovim izmjenama i dopunama (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17) (dalje u tekstu Pravilnik), člankom 29. propisana je administrativna kontrola postupka javne nabave. Navedeni članak korisnicima daje mogućnost da se nakon donošenja odluke o prihvatljivosti, a prije pokretanja postupka javne nabave dostaviti u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nacrt dokumentacije potrebne za provođenje postupka javne nabave. Ako korisnik ne želi koristiti tu mogućnost, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave dostavlja po dovršetku postupka javne nabave, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju. Iz propisanog razvidno je da korisnici imaju mogućnost provoditi postupak javne nabave prije ili poslije podnošenja zahtjeva za potporu, naravno uvažavajući sve primjenjive propise kojima se uređuje područje javne nabave (posebno Zakon o javnoj nabavi NN(120/2016)).

Nadalje, upućujemo i na članak 28. Pravilnika koji se također primjenjuje na korisnike koji su obveznici provedbe postupka javne nabave sukladno propisima koji uređuju to područje, ali u slučajevima kada provode jednostavnu/bagatelnu nabavu obzirom da korsnici prilikom postupanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi moraju voditi računa i o procijenjenoj vrijednost predmeta nabave o čijem iznosu ovisi provodi li korisnik jednostavnu/bagatelnu nabavu ili drugi odgovarajući postupak javne nabave.

PITANJE: Vrijedi li jednom dobiveno Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima od strane Uprave nadležne za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede sve dok vrijedi i Građevinska dozvola?

ODGOVOR: Mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima koje Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane izdaje korisnicima Podmjere 4.1. nije vezano ni na koji način s odredbama iz nadležnosti drugih nadležnih tijela uključujući uvjetovanje važenja građevinske dozvole te se ono odnosi isključivo na udovoljavanje posebnim uvjetima dobrobiti i zdravlja životinja određenim. 

Također naglašavamo da slanje samog građevinskog projekta bez uključene tehničko tehnološke dokumentacije za čiju izradu postoji uputa na stranicama APPRRR i temeljem koje se izdaje mišljenje o usklađenosti dokumentacije s propisima iz nadležnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, nije dostatno za izdavanje predmetnog mišljenja. Savjetujemo kontaktirati nadležnu Upravu za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede koja će očitovati na predmetno Mišljenje I utvrditi je li došlo do promjene zakonodavstva I sukladno tome utvrditi je li navedeno Mišljenje važeće.

PITANJE: U točki 2. predmetnog natječaja - UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA propisano je da pravne osobe (upisane u Upisnik poljoprivrednika), moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika, za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. U vezi navedene odredbe imamo dva pitanja tj. molimo za pojašnjenje sljedećih stavki:

1. Što znači da pravna osoba treba imati iskazanog (najmanje jednog) zaposlenika prema satima rada? Znači li to da se iz izvješća prema satima rada mora vidjeti da je zaposlenik (ili zaposlenici) radio u punom radnom vremenu, ili je nebitno u kojem je radnom vremenu radio, a bitno je samo da su svi sati rada iskazani tj. da je ispunjen uvjet minimalno jednog postojećeg zaposlenika?

Naime, s obzirom na formu GFI obrasca, dva su polja koja definiraju broj zaposlenih - "Prosjek broja zaposlenih krajem razdoblja", te "Broj zaposlenih prema satima rada". U oba se polja decimalne vrijednosti zaokružuju na cijele vrijednosti zbog činjenice da nije moguće imati pola zaposlenog radnika (pola čovjeka). Molimo pojašnjenje je li dostatno da poduzeće u polju "Broj zaposlenih prema satima rada" ima iskazano broj 1, bez obzira na broj radnih sati koji je isti odradio.

2. Na koje razdoblje se misli pojmom „zadnje odobreno računovodstveno razdoblje“ – je li to poslovna godina na način kako ju konkretna pravna osoba računa ili protekla kalendarska godina ili pak neko drugo razdoblje? Također, ako konkretna pravna osoba podnosi kvartalna izvješća (tromjesečni izvještaj poduzetnika), hoće li se uzimati u obzir podaci iz posljednjih izvješća?

ODGOVOR: 1. Nije bitno jesu li radnici radili u punom radnom vremenu, dok god temeljem sati rada na godišnjoj razini broj zaposlenika iznosi barem 1. Gleda se "Broj zaposlenih prema satima rada“ i dovoljno je da je u službenom financijskom izvješću iskazan najmanje jedan zaposlenik. Metodologija izračuna broja zaposlenika mora biti u skladu s važećim propisima koji uređuju područje vođenja knjigovodstvenih evidencija te je podložna dodatnim provjerama Agencije za plaćanja i nadležnih institucija. U bilo kojem trenutku tijekom obrade i pet godina nakon konačne isplate Agencija za plaćanja ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju na temelju koje su predmetni podaci uneseni u službeni financijski izvještaj, te dodatno provjeriti njihovu istinitost i vjerodostojnost, a za koju korisnik pod kaznenom i materijalnom odgovornošću jamči svojim potpisom na Zahtjevu za potporu. 

2. Misli se na prethodnu financijsku godinu. Podaci koji se unose u tablicu zaposlenici su podaci koji se odnose na godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu.

PITANJE: Jesu li aparati za kavu, mlinci za kavu, pržionici kave i ostala oprema za kafiće prihvatljiv trošak za prijavu na natječaj za podmjeru 4.2. ? Korisnik je velika tvrtka za proizvodnju kave.

ODGOVOR: Sukladno Listi prihvatljivih troškova prihvatljivo je ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje (4.2.1.a.viii.) Objekata za preradu ostalih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru s pripadajućom vanjskom i unutarnjom infrastrukturom, u što se ubraja i kava. 

Međutim, treba uzeti u obzir da je prihvatljivo ulaganje u objekte prerade, odnosno ulaganje u opremanje kafića nije prihvatljivo.

PITANJE: Je li prihvatljiv trošak ulaganja u podmjeri 4.2. u termogeneratore sa skladištem za drvenu sječku kojom će se sušiti kamilica i duhan?

ODGOVOR: Takvo ulaganje nije prihvatljivo unutar podmjere 4.2. nego  je prihvatljivo unutar podmjere 4.1. ako će se koristiti za kamilicu i duhan.

Na Facebook-u preko 6 tisuća pratitelja Programa ruralnog razvoja

Popularnost Facebook profila Programa ruralnog razvoja je i dalje velika te smo polovicom kolovoza premašili brojku od šest tisuća pratitelja na ovoj najpopularnijoj društvenoj mreži. Pozivamo Vas, ukoliko nas još niste "lajkali", da to učinite na sljedećim poveznicama: FacebookTwitterLinkedin, InstagramGoogle+ i Pinterest.

Kao i uvijek, posebno nas vesele fotografije Vaših poljoprivrednih gospodarstava, mehanizacije i stoke koje ukrašavaju naše objave te sve ideje i prijedlozi koje imate za poboljšanje našeg rada. Vaše vrijedne uratke i cijenjene komentare i dalje zaprimamo na našoj adresi e - pošte eafrd@mps.hr.

---

KONTAKTI: eafrd@mps.hr | 01 610 6911 | www.ruralnirazvoj.hr

   facebook linkedin twitter instagram googlepinterest