Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Europa ulaže u ruralna područja

Hr EU

Natječaji

2. izmjene Natječaja za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

KLASA:  440-12/14-01-01-01/0001

URBROJ: 343-0100/01-17-105

U Zagrebu, 18. travnja 2017.

 

Na temelju članka 12. stavaka 1. i 2. Pravilnika o provedbi mjere M09 »Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 81/2016 i 6/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

 

  1. IZMJENE NATJEČAJA

za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija (u daljnjem tekstu: Natječaj) dana 24. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).

  1. U Prilogu III Natječaja Zahtjev za potporu, red 9. Obavezna dokumentacija, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koji glasi :

„ 4. Računi za izračun prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije tri godine prije ulaska u proizvođačku organizaciju sukladno poslovnom planu.

Pojašnjenje: Računi koji su poslani u Ministarstvo poljoprivrede na temelju kojih će se izračunati prosječna godišnja vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije biti će dostavljeni Agenciji za plaćanja od strane Ministarstva poljoprivrede.

 

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,

ribarstvu  i ruralnom razvoju

 

Objavu 2. izmjene Natječaja možete pogledati i na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ovdje.